Inlichtingen van alle aard, behalve ritprijsberekening.