Taxi en nieuwe technologie

Rupel-taxi verwerkt uw oproep via een aangepast IT systeem. Van zodra we uw naam, adres en bestemming

ingeven wordt er verbinding gemaakt met een wagen die dichtbij is. 

   U ontvangt -via SMS registratie - wanneer en welke taxi er aankomt. Al uw gegevens worden zorgvuldig bewaard

en niet vrijgegeven voor commerciële doeleinden noch aan personen vreemd aan de organisatie. 

Taxi en reserveringen 

U kunt uw vervoer op voorhand reserveren door gebruik te maken van het reservatie formulier op de website. 

We zorgen voor de juiste wagen om u van en naar uw bestemming te brengen.

Zonder bericht van annulatie zijn reservaties altijd bindend en behouden we het recht deze te factureren.

Opgelet : annuleren via mail is enkel geldig tussen 08 tot 20 (weekdagen).

Na 20 u neemt best telefonisch contact op.

         Betaalmodaliteiten en vervoersbewijzen

Zonder voorafgaande schriftelijke overeenkomst dienen alle uitgevoerde ritten te worden betaald.

U kunt gebruik maken van bancontact - Visa - Mastercard of cash.

Betalingen met Visa of Mastercard zijn niet gratis.

Het niet betalen van een taxirit staat gelijk met diefstal en zal gerechtelijk vervolgd worden.

 Na elke rit ontvangt u een vervoersbewijs of kassaticket.

Dit ticket kan maar éénmalig worden afgedrukt en afgeleverd. Er kan geen duplicaat worden bezorgt.

Taxi en wetgeving 

  Vervoer per taxi is streng gereglementeerd voor zowel chauffeurs alsook de reizigers. We kunnen niet waakzaam genoeg

zijn als het over uw veiligheid en die van onze chauffeurs gaat. 

Hoffelijkheid, gedienstigheid en minzaam omgaan met klanten vinden we belangrijk. 

  Maar onze chauffeurs mogen de wettelijke richtlijnen toepassen van zodra hun veiligheid mogelijks in gevaar komt. 

  De wetgeving voorziet een aantal maatregelen ten voordele van chauffeurs :  

  POLITIE MAATREGELEN VOOR DE REIZIGERS.

  Artikel 18 : Het is de reizigers verboden :

  1° te roken in het voertuig,

  2° in het voertuig te stappen als het reglementair aantal beschikbare plaatsen bezet is,

  3° zonder toestemming van de chauffeur in te stappen met honden of dieren die niet op de schoot kunnen gehouden

      worden, uitgezonderd met geleidehonden voor blinden,

  4° gevaarlijke voorwerpen of collis die, wegens hun omvang, aard of geur kunnen kwetsen, bevuilen, hinderen of ongemak

     veroorzaken in het voertuig  te plaatsen,

  5° in te stappen in staat van klaarblijkelijke onzindelijkheid of aangetast door een besmettelijke ziekte  

  6° zich uit het voertuig te buigen of de deuren te openen tijdens het rijden,

  7° het voertuig te bevuilen of te beschadigen.

  8° om het even welk voorwerp uit het voertuig te werpen.

 Bron : GTL.